Sağlam Nəsil MMC, inək peyin əsasında üzvi gübrə istehsal edən “TOG” bir şirkətdir. Üzvi gübrələr bazarında şirkətimiz gənc, lakin perspektivli bir oyunçudur. Kollektivə kənd təsərrüfatı elmi və biotexnologiya sahəsində aparıcı mütəxəssis olan professor və elmlər namizədləri daxildir.

https://www.tog.az