Edu Distance-ın məqsədi həm ənənəvi tədrisin,həm də online tədrisin mərkəzi olmaq, dünya azərbaycanlılarına, dünyanın hər bir yerinə keyfiyyətli təhsil çatdıra bilmək və eyni zamanda xarici tələbələrə istədikləri təhsili verməkdir.

ABŞ,İngiltərə,Rusiya və s. kimi xarici ölkələrdə olan tələbələrimiz , online dərslərimizi xarici ölkələrdən tədris edən,orada yaşayan müəllimlərimiz və sizin sayənizdə məqsədimizə çatmışıq.
Fərqimiz məqsədimiz və keyfiyyətimizdir.

Məsafələr əngəl deyil !

https://edudistance.az/