ELVED GROUP

Hər bir şirkətin markalaşması üçün onun korporativ stilinin formalaşması vacib amillərdən biridir. Məhz bunun üçün brendinq dizayn xidməti bu məsəslədə əsas rol oynayır. ELVED GROUP olaraq 2013 – ci ildən etibarən başda brendinq dizayn olmaqla, hər növ reklam məhsullarının hazırlanması, çap xidmətləri, promo məhsullar, korporativ foto-video çəkimləri və korporativ hədiyyəliklərin hazırlanmasını həyata keçiririk. Hazırlamış olduğumuz […]

INDIGO

Müasir dövrümüzdə ölkəmizin poliqrafiya bazarında tarixi həm uzaq, həm də yaxın keçmişə dayanan mətbəələr fəaliyyət göstərir. Elmi-texniki yenilikləri öz müəssisələrinə tətbiq edən bu mətbəələr arasında “İndigo” şirkəti də 2001-ci ildən fəaliyyətə başlamış, çalışqanlığı və əzmi ilə şərəflə rəqabət apararaq birincilərdən olmağı bacarmışdır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və cəmiyyətimizin mənəvi prinsiplərinə sadiq qalaraq şirkət çap sahəsində öz sferasında liderdir. […]