Azər Legal Group şirkəti 2014 ci ildə təsis olunub.Təsis olunandan sonra Azər Legal Group şirkəti , xüsusilə hüquq , miqrasiya , mühasibatlıq işləri görməyə başlamışdır.
Xüsusilə xarici vətəndaşların Azərbaycan Respublikası ərazisində həm yaşamaq , həm də işləmək icazələrinin alınmaları eyni zamanda hüquqi və fiziki şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, məhkəmə dövlət orqanlarından iş tənzimlənməsi və korperativ təşkilatlara mühasibatlıq kadr xidmətləri göstərilir.

azerlegalgroup@gmail.com