Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, dahi şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümüdür.
Ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş Ulu Öndər H.Əliyev hər zaman sahibkarlara dəstək olmuş və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla əlaqələndirmişdir.
Müasir Azərbaycanın memarı Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayır və yaşayacaqdır.
Hörmətlə yad edirik!