ATUİAB Azərbaycan Türk Özbəkistan İş adamları Birliyi 2022 ci ilin May Ayında Özbəkistan Daşkənd şəhərində qurulmuşdur.Azərbaycan və Özbəkistanda  fəaliyyət göstərən şirkətlər arasında şəbəkələşmə (networking) fəaliyyətinin inkşafı və eyni zamanda partnyor şırkətlərin xarici iş adamları ilə əlaqələrinin inkşafına dəstək olmaq üçün təsis edilmişdir.